top of page

Ett urval

Vi har genom åren färdigställt ett stort antal fastighetsprojekt i Sverige. Vår långa erfarenhet och kompetens i olika typer av projekt gör att vi är en trygg och pålitlig partner, som levererar projekten i tid, med hög kvalitet.

 

Vi har utvecklat ett antal olika typer projekt inom lätt industri, lager och logiskt samt olika typer av bostads- och samhällsfastigheter såsom; gruppbostäder, särskilt boende, förskola och flerbostadshus. Genom vår långa erfarenhet av att driva komplexa projekt, samt ett upparbetat nätverk av arkitekter, konstruktörer, projektledare och entreprenörer, är vi väl rustade att ta oss an olika typer av fastighetsprojekt.

Nedan presenteras ett urval av våra färdigställda projekt.

Projekt

Vi strävar alltid efter att hitta goda lösningar, både när det gäller inre och yttre funktion samt gestaltning. 

Vi bygger enligt våra kunders önskemål och strävar alltid efter att de bästa lösningarna. Alla våra byggnader uppförs enligt kundens önskemål. 

Vi samarbetar med ett ett flertal företag, kommuner och privata organistioner runt om i Sverige. Verksamheten har historiskt haft sin geografiska tyndpunkt i Mälardalen, men idag bygger och förvaltar vi fastigheter i hela landet. 

Antal genomförda projekt

32

Antal verksamma år

13

Antal kommuner med projekt

14

bottom of page