Om oss

Vårt mål är att själva eller tillsammans med partners utveckla fastigheter med kreativitet, engagemang och omsorg. Därutöver erbjuder vi även transaktionsrådgivning.

Vi vill vara den mest attraktiva partnern att vända sig till för företag och kommuner som söker en kunnig och flexibel samarbetspartner vid genomförande av olika samhälls-, industri - och bostadsfastighetsprojekt.

 

Tillsammans med våra samarbetspartners driver vi varje dag projekten framåt. Vi levererar inte bara byggnaden utan kommer även med lösningar som ger resultat och skapar bestående värden.

 

Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör, och eftersom vi äger och förvaltar våra fastigheter själva bygger vi goda relationer med våra hyresgäster och är lyhörda till deras behov.

Historik

Vår verksamhet startade år 2010 med visionen att skapa funktionella och attraktiva omsorgsfastigheter.

Fokus från början var boenden inom vård och omsorg, men vi har successivt utökat vår portfölj och utvecklar alla typer av samhälls- och industrifastigheter och hyresbostäder. 

Bolaget har sedan starten i 2010 färdigställt 27 projekt och ytterligare 4 projekt är för närvarande under uppförande. Vi har vuxit varsamt, med en försiktig ökning av projekt år för år. 

Valene är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag som ägs av grundaren och arbetande partners.

Våra medarbetare

Vår organisation består av medarbetare med lång erfarenhet från både vård- och omsorgsföretag och byggindustrin. Dessutom besitter vi en bred kompetens inom fastighetstransaktioner och har mångårig erfarenhet som rådgivare i stora transaktioner på den svenska marknaden.

För oss är varje projekt unikt och genom rätt resurs- och kompetensfördelning uppnår vi ett högt engagemang och ansvarstagande i varje projekt.

 

För att säkerställa att fastighetsprojekten blir genomförda med rätt kvalitet står vi dessutom i huvudsak alltid för såväl projektutveckling som projektledning.  När extern kompetens erfordras använder vi oss av ett brett nätverk av väl utvalda samarbetspartners.

Hållbart byggande

Som utvecklare av fastigheter är det givet att tänka hållbarhet i allt vi gör. Vi planerar och genomför våra projekt med hänsyn till miljön under byggnation, för de boende och för förvaltning.

 

Valene verkar för att använda träkonstruktioner i första hand; då trä är förnybart, ekologisk, miljövänligt och klimatsmart. Trä medför även ett behagligt inomhusklimat.