top of page

Ett urval

Vi har utvecklat ett antal olika typer projekt inom lätt industri, lager och logiskt samt olika typer av bostads- och samhällsfastigheter såsom; gruppbostäder, särskilt boende, förskola och flerbostadshus. 

Nedan presenteras ett urval av våra färdigställda projekt.

Genomförda projekt

Från verksamhetslokaler inom lätt industri, handel, lager och logistik till samhällsfastigheter och bostäder. 

Vi har sedan starten 2010 färdigställt ett stort antal fastighetsprojekt runt om i Sverige. Verksamheten har historiskt haft sin geografiska tyngdpunkt i Mälardalen men idag bygger och förvaltar vi fastigheter i hela landet. 

Vår långa erfarenhet och breda kompetens gör oss till en trygg och pålitlig partner som levererar projekten i tid och med hög kvalitet. Tillsammans med våra noga utvalda samarbetspartners känner vi oss väl rustade att ta oss an fler utmaningar i framtiden.

Genomförda projekt

32

Verksamma år

13

Kommuner med genomförda projekt

14

bottom of page