Ett urval

Vi har genom åren färdigställt ett stort antal gruppbostäder och serviceboenden i Sverige. Vår långa erfarenhet och kompetens i denna typen av projekt gör att vi är en trygg och pålitlig partner, som levererar projekten i tid, med hög kvalitet.

 

Vi har även utvecklat ett antal andra projekt; såsom äldreboende, förskola och flerbostadshus. Genom vår långa erfarenhet av att driva komplexa projekt, samt ett upparbetat nätverk av arkitekter, konstruktörer, projektledare och entreprenörer, är vi väl rustade att ta oss an olika typer av samhällsfastighetsprojekt.

 

Nedan presenteras ett urval av våra projekt.

Våra projekt

Vi strävar alltid efter att hitta goda lösningar, både när det gäller yttre- och inre gestaltning. 

Omsorg för omgivningen i kombination med funktionalitet och trivsel är viktigt för oss. Fastigheterna ska passa väl in i miljön, de boende ska trivas och hyresgästerna behöver få sina behov tillgodosedda.

 

Vi samarbetar med ett flertal kommuner och privata organisationer och företag inom vård, omsorg och skola runt om i Sverige.

Verksamheten har historiskt haft sin geografiska tyngdpunkt i Mälardalen, men idag bygger och förvaltar vi samhällsfastigheter i hela landet.

27

Antal genomförda projekt

11

Antal verksamma år

14

Antal kommuner med genomförda projekt