top of page

Fakta

Geografiskt läge: Vega / Haninge
Byggår: 2017
Form: 18 lgh m/gemensamhetsutrymmen
Storlek: ca 1150 kvm
Bostäder yta: Lgh. 45 / 54 kvm

Gemensam yta: ca 45 kvm
Hyresgäst: Haninge kommun och Nytida

Flerbostadshuset som även inrymmer servicebostäder enligt LSS har bästa tänkbara läge i området Vega i Haninge.

Täckeråker innefattar en huvudbyggnad i loftgångsutförande om totalt 18 bostadslägenheter med tillhörande verksamhetsytor i separat intilliggande byggnad.

Lägenheternas planlösning är optimerade för funktion såväl som kvalitativa egenskaper med högt ljusinsläpp och bra materialval.

Utmaningen i detta projekt var att inrymma byggnadernas volymer på en begränsad yta och samtidigt uppfylla de bullerkrav som ställs i området.

Täckeråker

LÄGENHETER/LSS
bottom of page