top of page

Fakta

Geografiskt läge: Uppsala
Byggår: 2015
Typ: Vård- och omsorgsboende
Storlek: ca 5000 kvm
Bostäder/lokaler: 72 lägenheter
Övrigt: Sålt 2016 till Ikano

Vård- och omsorgsboendet i Uppsala ligger i direkt anslutning till Gottsunda Centrum. Ett tätt samarbete mellan hyresgäst, arkitekt och byggherre var en förutsättning för att lyckas skapa både ett trevligt boende och en byggnad som innehåller och uppfyller alla de funktioner och lagkrav som ställs på just särskilda boenden.

 

Utmaningen med projektet vara att få in dessa krav samtidigt som huset behövde  anpassas till den begränsade tomtytan.

 

Sommaren 2016 såldes fastigheten till Ikano.

Gottsunda

ÄLDREBOENDE
bottom of page