top of page

Fakta

Geografiskt läge: Haninge
Byggår: 2016
Form: Förskola med 6 avd. 
Storlek: ca 1200 kvm

Tomtyta: ca 2300 kvm + parkering
Hyresgäst: Haninge kommun
Övrigt: Eget tillagningskök

Förskolan ligger i Vegaområdet som är Haninge kommuns stora utvecklingsområde.


 

Tillsammans med arkitekt, hyresgäst och byggherre ritades huset fram helt anpassat efter de utmanande markförhållandena. Tomtens natur inbjuder till fri lek vilket togs tillvara i skapandet av utemiljön. Förskolan har också eget tillagningskök.

Gunnebo

FÖRSKOLA
bottom of page